Ellen de Ridder

Ellen werkt momenteel aan twee bedrijven: LnIT (daar lees je nu de details over) en RenelPix (fotografie; klik hier als je daar meer over wilt weten). Verder houdt zij van lezen, bordspellen, RPG's en lange wandelingen in de natuur.

CV

Profiel

Ellen heeft in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd als programmeur, database specialist en business analist. Zij werkt zeer zelfstandig, maar vindt ook het werken in een team erg leuk. Communicatieve vaardigheden zijn goed, zij kan technische problemen en oplossingen "vertalen" naar de taal van de gebruiker en andersom, de wensen van de gebruiker omzetten in technische specificaties. Ellen houdt van het aanbieden van concrete oplossingen, het liefst vanaf de analyse van het probleem tot en met de implementatie.

Klanten zijn over het algemeen zeer tevreden over haar inzet en haar vermogen zich snel in te werken in complexe omgevingen. Ook haar vasthoudendheid in het onderzoeken en oplossen van problemen wordt zeer gewaardeerd.

Personalia

Geboortejaar

1971

Woonplaats

Gouda

Titel

Drs.

Email

In een notendop

Taalbeheersing

Vaardigheden

Branche ervaring

Opleidingen

Loopbaan

Tijdens en na haar studie Bio-Informatica heeft Ellen een aantal jaar bij de universiteit gewerkt als student-assistent en systeembeheerder. Daarna is zij bij het Korps Landelijke politiediensten in dienst getreden als COBOL programmeur. Vervolgens is zij bij de detacheringbedrijven CENS (later gefuseerd met Inter Access) en Cap Gemini gaan werken. In deze periode is zij steeds meer met databases gaan werken, eerst met Oracle en later met SQL Server. De laatste jaren is Business Intelligence haar specialiteit geworden en richt ze zich meer op analyse dan op programmeren.

Eind 2008 heeft Ellen besloten verder te gaan als zelfstandige en heeft zij het bedrijf LnIT opgericht.

Werkervaring

Sinds 13-02-2020 werkt Ellen bij de Rabobank als data analist in een project voor de (her-)ontwikkeling van een machine learning model mb.t. hypotheken.

Daarvoor heeft Ellen bij verschillende bedrijven gewerkt als ETL/Datawarehouse specialist, waaronder UWV, Rabobank International, Direktbank en Arenda.

Zie hieronder voor gedetailleerde beschrijvingen.

Werkervaring

Nationale Nederlanden Bank

Informatieanalist

Oktober 2021 - Heden

Omgeving

Azure Databricks 80%
Azure Data Factory 60%
Azure SQL Server 50%
Informatica 30%
PowerDesigner 50%
Agile 90%

Activiteiten

Ontwikkelen oplossing COREP/FINREP in Azure

Het datawarehouse van Nationale Nederlanden Bank wordt vanaf 2022 omgezet van een ETL systeem in Informatica naar een volledige cloud-based datawarehouse en datalake in Microsoft Azure

Om deze overgang soepel te laten verlopen, is er een schaduwdraaiperiode gepland waarin de resultaten verkregen uit de oude technology-stack vergeleken moet worden met de nieuwe technology-stack.

Rabobank Nederland

Data Analist

Februari 2020 - Oktober 2021

Omgeving

SQL Server 95%
DataIku 90%
Python 50%
PySpark 30%

Activiteiten

Verzamelen en analyseren van data m.b.t. het hypotheken model

In 2016/2017 heeft de Rabobank een hypotheken model voor kredietrisico gebouwd dat beoordeeld is door de ECB. De bevindingen van de ECB worden nu opgepakt. Ellen is in dit project betrokken bij verschillende ‘data workstreams’ waarin gegevens worden verzameld en geanalyseerd.

De gegevensverzameling wordt gedaan in DataIku (een pakket waarin data-flows gemaakt kunnen worden). Binnen dit pakket wordt gebruik gemaakt van Hadoop, Hive-queries en PySpark. Het analyseren van de data gebeurd voornamelijk met behulp van SQL server queries.

Rabobank Nederland

Business Analist

Mei 2016 - Juni 2019

Omgeving

SAP Hana 50%
PowerDesigner 90%
Collibra 70%
Agile 80%

Activiteiten

Logisch datamodel maken en afstemmen met de business

Om te voldoen aan de steeds strengere eisen vanuit de DNB en de ECB bouwt de Rabobank aan een datawarehouse waarin alle gegevens van de bank samenkomen. Om de begrippen hierin te definiëren (en te beheren) wordt gebruik gemaakt van Collibra. Van alle data elementen die gedefinieerd worden in Collibra wordt een Logisch Datamodel gemaakt waarin de samenhang van deze elementen getoond wordt. Ellen heeft in het maken van dit LDM een grote rol gespeeld.

Tijdens het maken van het LDM is er continue afstemming met de business users zodat het model aansluit op de belevingswereld van de eindgebruikers. En het LDM wordt daarna gebruikt door de business analisten en programmeurs om te borgen dat het gebouwde datawarehouse ook voldoet aan de eisen en wensen van de eindgebruikers.

Rabobank Nederland

Business Analist

September 2014 - April 2016

Omgeving

SQL Server 100%
Agile 60%

Activiteiten

Schrijven van specificaties, complexe SQL statements maken, DWH testen

Bij de Rabobank zijn een aantal datawarehouses in gebruik die doorlopend verder ontwikkeld worden. In deze periode heeft Ellen als business analist specificaties geschreven voor twee datawarehouses. Eén van de DWH’s is opgezet via de DataVault methode. Zij heeft specificaties geschreven voor zowel de DataVault lagen als de datamarts die daaruit gevoed worden. Tevens heeft zij deze datawarehouses getest en meegeholpen met de maandelijkse rapportages.

In deze periode heeft Ellen ook meerdere data verzoeken vervult, die in een aantal gevallen complexe SQL procedures nodig hadden. Bijvoorbeeld de gegevens voor het hypotheken model vanuit meerdere (legacy) systemen halen. Deze data stroom is daarna ook ingebouwd in het reguliere datawarehouse, o.a. gebaseerd op de specificaties gemaakt door Ellen.

Aegon Nederland

SSIS specialist

Augustus 2013 - Augustus 2014

Omgeving

SQL Server 70%
SSIS 90%
XML 60%

Activiteiten

Bouw van SSIS adapters voor het vullen van een DWH

Bij Aegon is het besluit genomen om alle informatie via een centrale "bus" te verspreiden naar de afnemende systemen. Deze bus gebruikt uitsluitend XML files.

Om deze XML gegevens te verwerken in het centrale reporting datawarehouse heeft Ellen een aantal adapters in SSIS gemaakt. Voor aantal systemen die hun gegevens niet in XML aan konden leveren heeft Ellen adapters gebouwd die de gegevens omzetten naar XML, zodat ze verwerkt konden worden via de standaard bus methode.

Voor de afdeling Risk Management wordt een nieuw datawarehouse gebouwd dat gebruikt gaat worden voor analyses. Ook voor dit datawarehouse moeten SSIS adapters gebouwd worden om de XML gegevens van de bus te verwerken. Maar omdat niet alle leveranciers XML bestanden leveren, zijn er ook een aantal adapters gebouwd die CSVs inlezen.

Rabobank International

Business Intelligence Consultant

April 2011 - September 2013

Omgeving

SQL Server 95%
Basel 4 50%
Agile 40%

Activiteiten

Ontwerp en bouw van een DWH met SQL Server 2008 en 2012

Sinds de kredietcrisis is 'funding' een steeds belangrijker begrip in het bankwezen. Dit wordt nog versterkt met de komst van de Basel III richtlijnen. Een goed inzicht in de spaartegoeden en de in- en uitstroom van de spaargelden wordt steeds belangrijker.

Ellen heeft meegewerkt aan het bouwen van een nieuw datawarehouse (DWH) om de grote hoeveelheid gegevens goed te verwerken en de gevraagde analyses snel beschikbaar maken voor de gebruikers. Zij heeft samen met de business analisten het datamodel ontworpen. Dit datamodel sluit aan bij de andere DWH's van Rabobank International en is gebaseerd op het Rabobank Gegevensmodel (dat weer gebaseerd is op het "IBM Banking Datawarehouse model"). Verder heeft zij samen met één andere ontwikkelaar het ETL proces ontworpen en gebouwd in SSIS.

UWV

Business Intelligence Consultant

December 2010 - April 2011

Omgeving

SQL Server 75%
SSIS 95%

Activiteiten

Applicatie in SQL Server Integration Services in beheer laten nemen

Het UWV verzamelt haar gegevens in een Oracle datawarehouse: FEZ-DWH. Om het voor analisten eenvoudiger te maken de data te exploreren, is een datawarehouse in SQL Server gebouwd. Dit datawarehouse (DMAP) wordt gevuld d.m.v. SSIS uit het Oracle DWH en uit meerdere andere bronnen (xml, Excel en Access). DMAP is in eerste instantie direct op een productie omgeving gebouwd zodat de analisten de mogelijkheden konden leren kennen. De analisten zijn zeer tevreden over de applicatie en dus moest DMAP geprofessionaliseerd worden.

Ellen heeft eerst een ontwikkel omgeving ingericht en gezorgd dat de SSIS applicatie configureerbaar werd, zodat deze op meerdere servers kan draaien. Daarna heeft zij voor DMAP een volwaardige OTAP straat ingericht. Tot slot heeft zij een aantal verbeteringen doorgevoerd in de logging van de applicatie zodat het beheer eenvoudiger werd.

Rabobank International

ETL specialist

Juli 2009 - December 2010

Omgeving

SQL Server 95%
SSIS 90%
OpenUp 50%

Activiteiten

Ontwerp en bouw van een DWH met SQL Server 2008

Voor de verwerking van de gegevens van de aangesloten banken bestond bij de Rabobank een systeem gebouwd in Oracle. Dit systeem (Intrada) had een aantal nadelen en er was behoefte aan een nieuw systeem waarin de toegepaste transformaties helder en overzichtelijk zijn.

Er is besloten een datawarehouse te bouwen op SQL Server 2008 met behulp van Integration Services (SSIS). Ellen heeft vanaf het begin van het project meegewerkt. Zij is sterk betrokken geweest bij het opstellen van de eerste specificaties van het nieuw te bouwen systeem en heeft geadviseerd over de technische implicaties van de te maken keuzes. Ook tijdens het ontwerpen van het datamodel (gebaseerd op het Rabobank Gegevensmodel) heeft zij essentiële input geleverd. Daarna heeft zij in een team van 3 ontwikkelaars zorg gedragen voor de daadwerkelijke bouw en implementatie van de ETL voor het datawarehouse.

Het inmiddels opgeleverde datawarehouse (CLIQ) verwerkt de door verschillende bronnen aangeleverde gegevens op een uniforme en transparante wijze.

Direktbank

ETL specialist

Januari 2009 - Juli 2009

Omgeving

SQL Server 85%
Business Objects Data Integrator 90%

Activiteiten

ETL bouwen in stored procedures en BO Data Integrator

Het datawarehouse van de Direktbank wordt vrijwel continue uitgebreid met nieuwe bronnen en nieuwe gebruikerswensen. Het vaste ontwikkelteam kende Ellen nog van haar vorige opdracht (2006/2007) en heeft haar gevraagd te helpen bij het ontsluiten van twee nieuwe bronnen.

Ellen heeft in Business Objects Data Integrator de ETL geschreven om de bronnen in het datawarehouse te laden. Daarna heeft zij de op het datawarehouse gebaseerde Business Objects universes en rapporten aangepast om de nieuwe gegevens te tonen. Ook zijn een aantal gebruikerswensen waar het vaste ontwikkelteam niet aan toe kwam door haar gerealiseerd.

Arenda

DWH specialist

September 2007 - Maart 2010

Omgeving

SQL Server 85%
SSIS 90%
SSRS 65%

Activiteiten

Ontwerpen van het DWH inclusief het maken van de ETL in SSIS en de rapporten in Reporting Services

Arenda heeft in de loop van 2007 besloten hun backoffice systeem om te zetten naar Daybreak. Tegelijkertijd bestond de wens de rapportage mogelijkheden sterk te verbeteren door het opzetten van een Datawarehouse. De Oracle database van de Daybreak applicatie is voor dit DWH de belangrijkste bron.

Ellen is nauw betrokken geweest bij het ontwerpen van een datawarehouse en de ETL procedures voor het vullen ervan. Daarna heeft ze in een team van drie personen de ETL ontwikkeld in SQL Server Integration Services (SSIS). De rapportages gebaseerd op het DWH zijn gemaakt in Reporting Services (SSRS).

Cap Gemini Nederland

Senior Consultant

Juli 2006 - September 2007

Omgeving

SQL Server 85%
Business Objects Data Integrator 70%
DSDM 50%

Activiteiten

ETL met Integration Services (SSIS), stored procedures en BO Data Integrator

Bij Cap Gemini heeft Ellen gewerkt aan een datawarehouse dat gebruikt wordt voor het rapporteren over de inzet van de medewerkers.

Verder is zij gedetacheerd naar de Direktbank en heeft daar gewerkt aan het datawarehouse met de portefeuille gegevens inclusief de prestaties van de tussenpersonen. Dit datawarehouse was geschreven in stored procedures op SQL Server 2000 met Business Objects rapportages. Vanaf het tweede kwartaal 2007 zijn de stored procedures vervangen door het ETL tool Business Objects Data Integrator.

Cens/Inter Access

Consultant

Oktober 1998 - Juni 2006

Omgeving

Oracle 85%
SQL Server 70%
Business Objects 70%
USoft 80%

Activiteiten

Applicatie beheer en ontwikkeling, rapportages en ETL maken

Gedurende haar loopbaan bij Cens (later overgenomen door Inter Access) heeft Ellen bij verschillende klanten gewerkt. Waaronder:

ABN AMRO Bank
– het werken aan verschillende datawarehouses met Informatica, Business Objects, Oracle en SQL

Santrade Ltd.
– het maken van rapportages in Business Objects op een SQL Server 2000 database.

Coty International
– het uitbreiden van het datawarehouse met planning en forecast rapportages in Business Objects.

Senter (een agentschap van het ministerie van Economische Zaken)
– het werken aan een USoft applicatie, inclusief een migratie van Sybase naar MS SQL Server

Strukton
– een relatiebeheersysteem bouwen in USoft

IT-Organisatie KLPD

Programmeur

Maart 1996 - September 1998

Omgeving

Sybase 80%
COBOL 95%

Activiteiten

Programmeren en tweedelijns support

In deze tijd heeft Ellen de volgende activiteiten verricht:

  • Onderhoud en nieuwbouw aan het bekeuringen afhandeling systeem geprogrammeerd in Cobol met schermafhandeling via DECForms.
  • Tweedelijns ondersteuning VAX/VMS systeembeheer.
  • Ontwikkelen van een prototype voor een nieuw bekeuringen afhandeling geprogrammeerd in PowerBuilder en met als onderliggende database Sybase.

Rijksuniversiteit Leiden

Systeem beheerder, Programmeur

Maart 1996 - September 1998

Omgeving

VAX/VMS 80%
APL 60%

Activiteiten

Systeem beheer

Tijdens haar studie en enige tijd daarna is Ellen in dienst geweest van de universiteit Leiden. Haar taken bestonden onder meer uit:

  • Het programmeren van een pakket met statistische analyses voor ethologen (de analyse van gedrag) geschreven in APL
  • Het maken van een functioneel en technisch ontwerp voor deze applicatie
  • Het schrijven van de gebruikershandleiding voor het bovenstaande pakket
  • Het geven van computerpractica aan biologie studenten
  • Het schrijven van een syllabus t.b.v. de cursus programmeren in Pascal voor biologen
  • Systeembeheer VAX/VMS en beheer van het PC-netwerk (Pathworks).

Alle opleidingen

Opleidingen

Contact

Bedrijfsgegevens LnIT

Vestigingsadres

Nieuwehaven 118
2801 EC Gouda

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24448039

Ellen de Ridder

BI Consultant